Vyšší princip (plus bonus Tetička)

Válečné drama podle scénáře Jana Drdy (1960)